استفاده مجدد سازگار

تجربه زیستن در عمارتی برآمده از دوران سلطنت دودمان ایل قاجار در مسیری از گذشته به آینده

فرآیند تعمیر، مرمت و استفاده مجدد ساختمان های موجود برای پذیرش کاربری جدید و یا تداوم کاربری گذشته، یک بخش ضروری از فعالیت های معمارانه می باشد که حیات یک بنا را جاودانه می کند. در اعطا کاربری جدید به یک ساختار موجود، معمار، زبان گذشته و حال بنا را ترجمه می کند و ادامه متن آن را برای زیست آینده تدوین می کند. یک بنا در بستر بافت و در محمل ساختارهای اجتماعی و فرهنگی خود نفس می کشد بنابراین در تغییر شیوه عملکرد خود تحت عنوان استفاده مجدد سازگار، توجه به این علایم حیاتی و سازگاری با آن، ضروری است.

پخش ویدیو

تاریچه باقری هاخانه باقری های گرگان متعلق به اواسط دوران قاجار می باشد که در طی دوره های مختلف، برای پاسخگویی به نیازهای سکونتی خانواده بزرگ باقری ها در بافت تاریخی شهر گرگان ساخته شده و توسعه یافته است. از این رو شواهد متعددی از دوره‌های مختلف معماری مرتبط با دوران پس از شکل‌گیری آن، علیرغم مرمت سبکی صورت گرفته که منجر به حذف کلیه الحاقات گشته است، این مجموعه دارای معماری بسیار ارزشمندی است که امیداست شکوه و جلال آن در زندگی آینده اش تلالو یابد.

هتل بوتیک هفت پیکر در قالب یک پروژه استفاده مجدد سازگار، در کنار توجه به اصالت و جوهره بنا و افزودن لایه ای دیگر به خانه باقری گرگان به واسطه تداوم بخشیدن به موضوع سکونت در فضاهای داخلی، با توجه به اهمیت حیاط های هفت گانه خانه باقری که نشان دهنده روند توسعه کالبدی خانه در هماهنگی با سبک زندگی و نیازهای زیستی خانواده باقری ها بوده است بر آن می باشد که مطابق با فرآیندهای بومی ایجاد خانه باغ ها در شهر تاریخی گرگان به احیای زندگی در حیاط های مجموعه از طریق نگهداری و تکثیر گونه‌های گیاهی مناطق شمال ایران در کنار مبلمان مناسب و ایجاد بستری برای خلق تجربه منحصر به فرد بپردازد.

فرآیند مرمت حرفه ای این بنا مدت ۵ سال توسط دفتر معماری زما با مدیریت رضا مفاخر صورت گرفت و در سال ۱۴۰۰ این شاهکار معماری ایران به صنعت گردشگری کشور اضافه گردید.

 

about21
about20