رویداد شب یلدا ۱۴۰۲

شب یلدا – شب چله

در آخرین شب فصل خزان ایزدمهر از پس سیاهی شبی دیرپا خورشید فروزان را به ارمغان می‌آورد تا نویدی باشد بر تقلیل عمر سیاهی و طولانی گشتن نور امید؛ که اهریمن سیاهی هراندازه طویل، مستدام نخواهد ماند و سپیدی هراندازه بعید، مغلوب نخواهد شد.

برآنیم تا در عمارت تاریخی بوتیک هتل هفت پیکر با به‌جا آوردن این آیین کهن ایرانی تاریکی را بدرود گفته به استقبال روشنایی برویم.

در برپایی این سنت دیرینه با تفأل بر حافظ احوال آتیه خویش را از میان این اشعار شورآفرین جویا خواهیم شد و همراه با نوای موسیقی اصیل ایرانی این بزم و سرور را به زایش خورشید گره خواهیم زد.

در این ضیافت باستانی که سه شبانه‌روز به طول می‌انجامد از شما همراهان خوش ذوق دعوت می‌شود تا شب یلدا را در کنار خانواده هفت پیکر باشید.

شب یلدا 1402 در بوتیک هتل هفت پیکر