پنجره گره چینی

پنجره گره چینی چیست؟

آنچه در این خانه بیش از همه برای هر بیننده جذاب می باشد، پنجره های گره چوبی هستند. این روزن ها نقش بازشو ندارند و تنها جهت نورگیری بکار رفته اند این روزن ها که از ترکیب چهار گره دوازده در کنار هم تشکیل شده است، به کمک شیشه های رنگی نور مورد نیاز را وارد اتاق می نماید.

استفاده از شیشه های رنگی علاوه بر جذابیت مانع ورود حشرات در محدوده اتاق می شود.
زیبا ترین اتاق خانه باقری که اکنون پذیرش هتل است تماما با پنجره های گره چینی مزین شده که نماد اصالت این عمارت زیباست.