سرداب های تاریخی

سرداب اثر معماری سنتی و یک شاهکار مهندسی و عمرانی در عرصه استفاده از علم ساخت و ساز و یکی از راهکارهای شگرف فرار و دوری از گرمای تابستان ،آفتاب داغ و سوزان، نگهداری از مواد غذایی و همچنین تهیه  آب آشامیدنی خنک در گرماست.

البته باید اذعان کرد که بنا به شرایط اقلیمی و اندازه و بزرگی خانه ها و استطاعت مالی مردم در همه خانه ها سرداب یافت نشود،به جرات میتوان گفت سرداب ها نمونه بارز نوعی آسایش اقلیمی بوده که سرمایش طبیعی پدید میاوردند.

خانه باقری ها با قدمت بیش از یک و نیم قرن که یکی از شاهکار های واقع در بافت قدیمی شهر گرگان و جزء آثار ملی ثبت شده است دارای دو سرداب یکی درحیاط اصلی و دیگری در حیاط مطبخ است. مرمت کانالها بخوبی انجام شده و امروزه مهمانان گرامی می توانند کارکرد این معماری اعجاب انگیز را مشاهده نمایند.