رویداد شب یلدا 1400

رویداد شب یلدا در آخرین شب فصل خزان ایزدمهر از پس سیاهی شبی دیرپا خورشید فروزان را به ارمغان می‌آورد تا نویدی باشد بر تقلیل عمر سیاهی و طولانی گشتن نور امید؛ که اهریمن سیاهی هراندازه طویل، مستدام نخواهد ماند و سپیدی هراندازه بعید، مغلوب نخواهد شد.برآنیم تا در عمارت تاریخی بوتیک هتل هفت پیکر […]