رویداد شب یلدا 1400

رویداد شب یلدا

در آخرین شب فصل خزان ایزدمهر از پس سیاهی شبی دیرپا خورشید فروزان را به ارمغان می‌آورد تا نویدی باشد بر تقلیل عمر سیاهی و طولانی گشتن نور امید؛ که اهریمن سیاهی هراندازه طویل، مستدام نخواهد ماند و سپیدی هراندازه بعید، مغلوب نخواهد شد.
برآنیم تا در عمارت تاریخی بوتیک هتل هفت پیکر با به‌جا آوردن این آیین کهن ایرانی تاریکی را بدرود گفته به استقبال روشنایی برویم. در برپایی این سنت دیرینه با تفأل بر حافظ احوال آتیه خویش را از میان این اشعار شورآفرین جویا خواهیم شد و همراه با نوای موسیقی اصیل ایرانی این بزم و سرور را به زایش خورشید گره خواهیم زد.
در این ضیافت باستانی که سه شبانه‌روز به طول می‌انجامد از شما همراهان خوش ذوق دعوت می‌شود تا در کنار خانواده هفت پیکر باشید.

شب یلدا 1400 در بوتیک هتل هفت پیکر